Privacyverklaring

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wij respecteren uw privacy, de gegevens die u ons verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

In het geval dat u ons inschakelt met het oog op het verhuren van uw woning leggen wij vast:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

 • Kenmerken van de woning

 • Foto’s van de woning

 • Uw wensen met betrekking tot de verhuur

 • Datum van aanmelding van de woning

 • Periode beschikbaarheid van de woning

 • Verhuurdatum en verhuurprijs

 • Overige informatie welke u ons verstrekt

 

Wij gebruiken uw gegevens teneinde

 • U te kunnen bereiken

 • De door u verleende bemiddelingsopdracht uit te voeren

 • Uw woning onder de aandacht te brengen van belangstellenden

 • Publicatie op onze website en andere voor de verhuur van belang zijnde websites, zoals Pararius.    

In het geval dat u ons inschakelt met het oog op het aanhuren van een woning leggen wij vast:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

 • Uw geboortedatum, nationaliteit, gezinssamenstelling

 • Uw zoekprofiel met uw woonwensen

 • Datum van aanmelding

 • Gewenste ingangsdatum en huurtermijn

 • Overige informatie welke u ons verstrekt

 

Wij gebruiken uw gegevens teneinde:

 • U te kunnen bereiken

 • U bij uw zoekprofiel passende woningen te kunnen aanbieden

 • In geval van woningbezichtiging de verhuurder adequaat te kunnen informeren

 

Bij het aangaan van een huurcontract leggen wij vast de door u verstrekte:

 • Identiteitsgegevens

 • Inkomensgegevens

 • Werkgeversverklaring

 • Huurdersverklaring

 

Wij gebruiken uw gegevens teneinde:

 • Uw geschiktheid als huurder te beoordelen

 • De verhuurder te informeren over uw geschiktheid

 • De huurovereenkomst tot stand te brengen

Beveiliging en bewaartermijn

Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en/of fiscake termijnen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens richt u aan ons onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken. In geval van een verzoek tot verwijdering worden de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft neem dan contact met ons op (info@quwest.com ).

Wilt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dat is mogelijk via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons